Erhverv

Testanlæg, udstyr og uddannelse: 60 mio. sætter gang i Sjællands vision om biosolutions i verdensklasse

Stort offentligt-privat konsortium vil udvikle erhvervsfyrtårn, der skal løfte Sjælland og øerne til en international førerposition inden for biosolutions. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 60 mio. kr. fra REACT-EU. Blandt andet skal der investeres i nye testanlæg, som skal give virksomheder adgang til test og produktion fra laboratorieniveau til fuld skala.

Bioteknologiske produkter som enzymer i vaskepulver og alternative proteinkilder er blevet til en styrkeposition på Sjælland og øerne. Her ligger en række af Danmarks bioteknologiske virksomheder i et økosystem med unikke produkter, viden og kompetencer.

Nu skal det ambitiøse fyrtårnsprojekt Biosolutions Zealand løfte hele sektoren yderligere op til internationalt niveau. Målet er at gøre Sjælland og øerne førende i verden inden for bioteknologi (biosolutions). Effekten af flere og bedre biosolutions-produkter vil være grøn vækst, eksport og grønne arbejdspladser – samt et betragteligt bidrag til den grønne omstilling.

Bag fyrtårnsprojektet står et stort offentlig-privat konsortium med Erhvervshus Sjælland i spidsen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte Biosolutions Zealand med 60,4 mio. kr. fra REACT-EU.

Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

REACT-EU-midlerne skal anvendes inden midten af 2023, og konsortiet tager derfor med det samme fat i den største udfordring: At skabe demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter i verdensklasse inden for biofermentering og bioraffinering. Anlæggene skal i de kommende år opbygges på Teknologisk Institut, DTU, RUC og hos virksomheder i regionen.

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse planlægger Biosolutions Zealand at igangsætte en række delprojekter:

  • Investering i laboratorieudstyr og lignende hos DTU, RUC og Teknologisk Institut, som kan benyttes af studerende, forskere og virksomheder.
  • Investering i test-, demonstrations- og produktionsanlæg på lokationer i Kalundborg og Roskilde.
  • Undersøgelse af, om der kan etableres et opskaleringsanlæg i den sydlige del af regionen.
  • Styrkelse af økosystemet inden for biosolutions ved fx at etablere innovationssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.
  • Fokus på udvikling af en kandidatuddannelse inden for biosolutions samt tiltrækning og styrkelse af kompetencerne inden for biosolutions.

Blandt de deltagende virksomheder i konsortiet er FermHub Zealand i Gørlev, som er ved at etablere en demonstrationsfacilitet navnlig målrettet opstartsvirksomheder, der giver disse virksomheder mulighed for at demonstrere og optimere bæredygtige fermenteringsbaserede biosolutions.

Bestyrelsesformand hos FermHub Zealand Christopher K. Jensen:

“Med midler fra Biosolutions Zealand kan vi videreudvikle faciliteten, så vi kommer tættere på ambitionen om at etablere et miljø, hvor både innovative opstartsvirksomheder, leverandører af udstyr og teknologi samt videninstitutioner kan samles for at videndele, skabe synergier og teste nye løsninger og teknologier i praksis.”

Direktør Mads Váczy Kragh, Erhvervshus Sjælland:

“Med visionen i Biosolutions Zealand skalerer vi vores eksisterende styrkeposition op i internationalt format. Vi giver virksomhederne nemmere adgang til den rigtige teknologi, så de kan skalere deres produktion. Målet er at skabe flere bæredygtige virksomheder inden for biosolutions, da de skaber en høj værditilvækst og samtidig er med til at løse klimaudfordringer.”

Lars Visbech Sørensen, direktør for fødevareklyngen Food & Bio Cluster, der er co-lead i fyrtårnskonsortiet, siger:

“Det er afgørende for biosolutions-virksomheders konkurrenceevne, at der er optimale muligheder for at udvikle, teste og opskalere nye og innovative produkter og løsninger. Det får vi nu, og med forskere og videninstitutioner med ombord i konsortiet er vi samtidig sikret kontinuerligt opdateret viden, der kan bidrage til at løfte os op i og holde os i verdensklasse.” 

Steen Munk, kreditdirektør i Nykredit og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

“Biosolutions Zealand er innovativt, ambitiøst og godt tænkt.”

Han deltog i det regionale vækstteam for Sjælland, som i foråret 2021 anbefalede udviklingen af et erhvervsfyrtårn med fokus på biosolutions:

“Mange danske virksomheder er allerede helt fremme i front med udvikling af innovative, grønne løsninger. Men hvis vores erhvervsliv også i fremtiden skal kunne klare sig i den internationale konkurrence, er det afgørende med store, tværgående indsatser, hvor eksisterende styrkepositioner skaleres op. Derfor er det meget positivt at se, hvor mange partnere der er med i eller bakker op om det sjællandske fyrtårn.”

FAKTA OM KONSORTIET BAG BIOSOLUTIONS ZEALAND

Konsortiet er organiseret i en styregruppe med Erhvervshus Sjælland som ansøger, mens Food & Bio Cluster Denmark er co-lead og har en væsentlig rolle i projektet. Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Symbiose er medlemmer af styregruppen. Konsortiets advisory board har Food and Bio Cluster Denmark som formand. Videninstitutioner som Københavns Universitet og RUC, virksomheder, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer er øvrige deltagere.

Seks større virksomheder er økonomiske partnere og har vigtige roller i projektets hovedaktiviteter. Projektet forventer at rekruttere yderligere 20 SMV’er og store virksomheder som økonomiske partnere undervejs i forløbet.

Kommentarer