Livsstil og forbrug

Stigende varmepriser: Serviceeftersyn kan hjælpe med at finde besparelser

Stigende gas- og elprisers effekt på varmeregningen kan afbødes ved et serviceeftersyn af private fjernvarmeinstallationer. Typisk findes der fejl ved halvdelen af installationerne.

Priserne på energi som olie, naturgas og el er stigende, og derfor vil flere hundredetusindevis af danskere i år opleve at få en dyrere varmeregning. Flere fjernvarmeselskaber fyrer op med energiformer som gas eller el til deres varmepumper. Derfor vil også ca. 200.000 husstande, som opvarmes med fjernvarme, blive ramt af disse prisstigninger. Ifølge Dansk Fjernvarme drejer det sig om væsentlige prisstigninger for en stor andel af disse husstande. Det er derfor relevant at sikre sig et fjernvarmeanlæg, der kører effektivt for at undgå unødigt højt energiforbrug og dermed en større varmeregning. 

– Hvis man har en bolig, som opvarmes med fjernvarme, er det derfor en god idé at få et serviceeftersyn af sit fjernvarmeanlæg, så man kan komme de stigende varmeregninger i forkøbet. Der er fejl på over 50 procent af alle fjernvarmeinstallationer, så serviceeftersynet er ekstra vigtigt nu, hvor priserne er stigende, og der derfor er besparelser at hente, siger Kai Borggreen, sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning på Teknologisk Institut.

Landsdækkende ordning

Fjernvarmens Serviceordning er en landsdækkende ordning, som tilbyder kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn til boligejere. Hos Fjernvarmens Serviceordning oplever man generelt, at mange boligejere ikke er opmærksomme på muligheden for at få efterset deres fjernvarmeanlæg. Det kan betyde, at anlægget ikke kører optimalt med større energiforbrug end nødvendigt til følge. 

Alle eftersyn tilknyttet ordningen udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme. Et serviceeftersyn indebærer, at et servicefirma, som er autoriseret af ordningen, tjekker husstandens installation, bolig og forbrugsvaner. Hele fjernvarmeinstallationen i boligen bliver efterset, testet og justeret, og der gives vejledning i, hvordan man kan holde på varmen og holde varmeforbruget nede. På www.fjernvarmensserviceordning.dk kan man læse mere om, hvad et serviceeftersyn indebærer.

Fjernvarmens Serviceordning blev etableret af brancheorganisationerne TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Fjernvarme i 2005 sammen med Teknologisk Institut. Den daglige drift af ordningen varetages af sekretariatet på Teknologisk Institut. Ordningen blev udviklet ud fra et ønske om at forbedre fjernvarmeinstallationernes drift. Det sker ved at sikre, at servicearbejde udføres efter ensartede retningslinjer og i høj kvalitet.

Kommentarer