Land og by

Seismisk undersøgelse i området mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø

Foto: Holbæk Kommune

I august-oktober 2022 gennemføres en seismisk undersøgelse i området mellem Kalundborg, Holbæk og Sorø.

Undersøgelsen foregår på den måde, at to mini-lastbiler stopper på vejene hver tiende meter og udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen.

Der udføres tre vibrations-perioder hver tiende meter. Hver periode varer ca. 16 sekunder og går fra lav til højere frekvens. Vibrationerne kan i starten, ved lav frekvens og tæt på kilden, føles i jorden, som en summen eller som når en lastbil passerer – dog i lidt længere tid.

Den seismiske undersøgelse gennemføres af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra Københavns og Uppsala Universitet. COWI er ansvarlig for kommunikation, tilladelser med videre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter.

Derfor vil følgende veje spærres/ensrettes i perioderne:

  • Holmstrupvej:            08/08 – 14/08
  • Åmosevej:                  08/08 – 14/08
  • Skamstrupvej:            08/08 – 15/08
  • Amtsvejen:                 15/08 – 22/08
  • Svinningevej:             19/09 – 25/09
  • Bjergsted Byvej:        26/09 – 02/10
  • Cementvej:                03/10 – 09/10
  • Møllevej:                    03/10 – 09/10

Der vil være opsat gule omkørselspile, som viser alternativ rute.

Information vil også være tilgængelig på www.trafikinfo.dk

Hvis du ønsker at læse mere om projektet eller hvad det bruges til, kan du læse mere ved at trykke her.

Kommentarer