Erhverv

PensionDanmark vil styrke biodiversiteten

Foto: SLA

PensionDanmark går forrest med sin første strategi for biodiversitet, der med en række indsatsområder skal opnå og dokumentere resultater til fordel for biodiversitet ved udviklingen af blandt andet byområder.

Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab vil sætte højere ambitioner for at bidrage til løsninger på den globale biodiversitetskrise. Med lanceringen af en ny biodiversitetsstrategi introducerer PensionDanmark i første omgang en række konkrete indsatser, der skal bidrage til, at udviklingen af byområder og ejendomme har klart fokus på at styrke og bevare biodiversiteten og økosystemer.

”Vi mener ikke, at man kan løse klimakrisen uden samtidig at konfrontere det meget alvorlige tab af blandt andet plante- og dyrearter, som udgør den globale biodiversitetskrise. Vi vil derfor – med lanceringen af konkrete og målbare indsatser for at styrke biodiversiteten – forpligte os til at investere og bygge, så vi skaber den bedst mulige plads til mangfoldighed for planter, dyr og mikrobiologi, som også vi mennesker er så afhængige af,” siger projektudviklingsdirektør i PensionDanmark Mia Manghezi.

Indsatsen omfatter mere end selve byggeriet

Strategien for biodiversitet indeholder en række indsatser, der forankrer succeskriterier for styrket biodiversitet gennem alle faser af udviklingen af et byområde.

Indledningsvis vil der være skarpe krav til at udvælge arealer med lav naturværdi, så man bygger, hvor det skader eksisterende økosystemer absolut mindst.

Dernæst vil der i projektudviklingen være tidlig inddragelse af eksempelvis biologer og landskabsarkitekter for at bevare og styrke naturkvaliteter i det specifikke projekt.

I anlægsfasen vil der blandt andet være separat anlægsøkonomi til naturforbedrende tiltag og høj prioritering af bæredygtige byggematerialer, der har mindst mulig negativ effekt på biodiversitet gennem udvinding, forarbejdelse og fragt.

På sigt ønsker PensionDanmark, at indsatsen skal udbredes videre end til opførelsen af nye ejendomme.

”Ligesom det er lykkes for os at skabe positive ringe i vandet i byggebranchen med vores høje krav til social bæredygtighed og klimaforbedrende tiltag i vores bæredygtighedsprogram, vil vi gerne sikre, at eksempelvis de beboere, kommuner eller lokalsamfund, der skal stå for driften er klædt på til at fortsætte og tage ejerskab på indsatsen for biodiversitet. Som investor vil vi også være garant for den helt afgørende rapportering og dokumentering af resultaterne af indsatsen for biodiversitet, som er så afgørende for at lykkes,” siger Mia Manghezi.

Biodiversitet matcher afkast

Hun ser det strategiske fokus på biodiversitet som værende mere end foreneligt med PensionDanmarks klare formål om at skabe værdi for PensionDanmarks 800.000 medlemmer ved at levere gode og langsigtede afkast fra investeringer i ejendomme.

”Høje ambitioner for kvalitet og bæredygtighed med tilhørende lave udgifter til energi og vedligehold, har allerede vist sig at være en forudsætning for at imødekomme beboernes behov og præferencer og dermed også en garant for en merværdi i investeringen. Vi er overbeviste om, at det samme også gælder for den sociale, biologiske og æstetiske værdiskabelse, som biodiversitetsstrategien kommer til at tilføre vores kommende projekter til glæde for beboernes fysiske og mentale sundhed,” argumenterer Mia Manghezi.

Strategien for biodiversitet skal integreres i og fungere i sammenhæng med by- og bæredygtighedsprogrammet i PensionDanmarks bolig- og erhvervsplatform. Det er en klar ambition, at indsatsen for biodiversitet med tiden udbredes til i endnu højere grad at omfatte blandt andet eksisterende ejendomme, forsyningskæder og PensionDanmarks øvrige investeringer.

Kommentarer