Samfund

Partnerskab skal sikre flere operationer til patienterne i Region Sjælland

Sygeplejerske Rikke Bennesen (tv.) sammen med cheflæge Billy Kristensen og chefsygeplejerske Grethe Bendixen på operationsgangen i Køge. Rikke Bennesen scanner alle de implantater og engangsprodukter, hun bruger, så det bliver registreret i Medtronic IHS lagerstyringssystem, og de kan genbestille nye. Det kan spare på lagerstørrelsen og sikre, at varerne er hjemme, når de skal bruges. Foto: Region Sjælland

Et enestående nyt offentligt-privat partnerskab skal sikre, at operationsgangene på Sjællands Universitetshospital i Køge udnytter kapaciteten optimalt, så flere patienter bliver opereret, ventelisterne kommer ned og hospitalet får færre udgifter til privathospitaler.

Når operationspersonale er en mangelvare, og patienterne venter, så tæller hver en forbedring i udnyttelsen af den kapacitet, der er til rådighed. En grundig analyse har vist, at der er et stort potentiale for at optimere drift og forbrug på hospitalets operationsgange i Køge. Det betyder, at flere patienter kan blive opereret på de nuværende operationslejer, og derved kan hospitalet tilbyde flere patienter behandling.

Sjællands Universitetshospital indleder nu et offentligt-privat partnerskab med IHS, som er eksperter i integrerede sundhedsløsninger. Det betyder, at eksperter fra IHS de næste fire år vil være med helt inde i maskinrummet på den Centrale Operationsgang og på Dagkirurgisk Afsnit i Køge. Her vil IHS sammen med medarbejderne gennemgå arbejdsgange, rutiner og kultur for at sikre, at alle ressourcer bliver brugt optimalt. Både når det gælder driften med eksempelvis udnyttelsen af operationslejerne, og hvordan man på afdelingen håndterer materialer og lagerstyring for at undgå spild.

Sundhedspersonale kan bruges mere målrettet

Vicedirektør Morten Ziebell er formand for styregruppen, og han har store forventninger til partnerskabet.

– På et hospital er vi fyldt med læger og sygeplejersker, der har fokus på at hjælpe patienterne, men som ikke altid er eksperter i logistik og lagerstyring. Det er den ekspertise, vi har rigtig meget brug for, og som IHS nu vil bidrage med i tæt samarbejde med vores dygtige ledere og personale på Anæstesiologisk Afdeling. På den måde kan vi bruge vores eget personale til det, de er uddannet til: At pleje og behandle patienterne, siger han.

Mere velsmurt operationsgang

Cheflæge Billy Kristensen for Anæstesiologisk Afdeling har ansvaret for hospitalets operationslejer, og derfor er projektet også forankret hos ham og chefsygeplejerske Grethe Bendixen:

– Vi oplever ofte, at vores operationsstuer er en flaskehals for, hvor mange patienter vi kan behandle. I stedet må vi sende patienterne til privathospitaler, og det er dyrt. Hvis vi for eksempel bare kan skabe plads på operationslejerne til en patient mere hver dag, så vil vi kunne operere cirka 200 flere om året. Samtidig vil en optimering af vores materialehåndtering kunne frigøre flere operationssygeplejersker, som så bidrager til afvikling af flere operationer, siger cheflæge Billy Kristensen.

Også personalets trivsel er i fokus og vil blive målt løbende som en del af indsatsen:

– Når vores flow på operationsgangen ikke kører 100 procent velsmurt, så rammer det også personalet, der typisk får mere travlt og for eksempel kan opleve, at de må blive på overarbejde. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere også oplever, at deres arbejdsmiljø bliver bedre, siger chefsygeplejerske Grethe Bendixen.

Unikt offentlig-privat partnerskab

IHS har i dag mere end 250 partnerskaber med hospitaler og klinikere verden over, hvor fokus er innovation og at finde nye veje til at forbedre forholdene for patienterne. Med den erfaring vil IHS hjælpe hospitalet med at realisere det store potentiale. Vicepræsident Frederic Noel for IHS siger:

– Vores mission er at hjælpe hospitaler til at give den bedste behandling af deres patienter. Vi er glade for samarbejdet med Sjælland Universitetshospital om at fremme den kirurgiske behandling ved at optimere brugen af operationsstuer og skabe en bedre hverdag for de kliniske teams. Det offentlig-private partnerskab vil føre til, at flere patienter bliver behandlet, skabe kortere ventelister og give stor værdi for hospitalet.

Aftalen blev skrevet under i foråret, og siden er folk fra IHS rykket ind og har sat gang i udviklingsarbejdet sammen med medarbejderne på de berørte kirurgiske afdelinger i Køge.

En styregruppe vil følge projektet tæt og få en status på indsatserne cirka fire gange årligt. Der er ligeledes en følgegruppe med deltagelse af de øvrige sygehuse i regionen i regi af Sundhedsforum, så der bedst muligt sikres udbredelse af viden fra projektet.

Baggrund

Et offentligt/privat partnerskab om operationskapacitet og ressourcer

I sommeren 2021 fik Sjællands Universitetshospital (SUH) gennemført en analyse, der skulle identificere mulige forbedringer på Den Centrale Operationsgang (COP) og det Dagkirurgiske Afsnit (DagKir) i Køge.

Både COP og DagKir er udfordret på personaleressourcer samt antal operationslejer, mens SUH samtidig står over for en økonomisk belastning som følge af et stigende antal patienter, der henvises til og behandles i privat regi.

Ydermere er den akutte aktivitet stigende og udgør en stadig større andel af den samlede aktivitet. Dette medfører nye problemer for afvikling af planlagte operationer.

Partnerskabet vil forløbe over fire år med mulighed for forlængelse, hvor medarbejdere fra IHS vil indgå i afdelingen på lige fod med andre ansatte og sikre et konstant fokus på at optimere drift og ressourceforbrug.

I partnerskabet mellem IHS og SUH vil de to primære indsatsområder være:

  • Materialehåndtering, der realiserer gevinster ved lavere spild, lavere CO2-aftryk, bedre lagerstyring og frigørelse af klinisk personale.
  • Driftsoptimering, der sikrer en bedre udnyttelse af operationskapaciteten og muliggør hjemtagning af patienter henvist til privat behandling eller til behandling på sygehuse i andre regioner.

Om Integrated Health Solutions (IHS)

IHS, som hører under Medtronic, tilbyder digitale løsninger, klinisk viden samt ekspertise inden for forbedringer i sundhedsvæsenet. I samarbejde med hospitaler udvikler IHS innovative løsninger til at forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne, lette patienternes adgang til behandling samt forbedre resultaterne. IHS trækker på sin store erfaring til at levere gennemprøvede og effektive løsninger, der hurtigt kan skræddersyes til det specifikke hospitals behov og skabe værdi, nu og for fremtiden. 

Om Sjælland Universitetshospital

Sjælland Universitetshospital er et af fem universitetshospitaler i Danmark og er Region Sjællands specialiserede hospital. Sjællands Universitetshospital varetager cirka halvdelen af al sygehusbehandling i Region Sjælland. Sjællands Universitetshospital har en ambition om at være blandt de bedste til diagnostik, pleje og behandling af de sygdomme, som befolkningen i Region Sjælland fejler – blandt andet igennem et tæt samarbejde med almen praksis og kommunerne i Region Sjælland. Fra 1. januar 2024 fusionerer Sjællands Universitetshospital med Nykøbing Falster Sygehus.

Kommentarer