Kultur

Nu er der nyt om kulturhuset på havnen

Det Blå Pakhus i Kalundborg. Foto: Kalundborg Kommune

Det kommende kulturhus, som skal etableres i det blå pakhus ved Kalundborg Havnepark, forventes at stå klar i slutningen af 2026 . Nu inviterer kommunen til informationsmøde om projektet. 

I den bynære havnepark har der efter etableringen været afprøvet mange forskellige aktiviteter og også er etableret mere blivende aktiviter over de sidste tre til fem år. For eksempel Fælleshuset, den centrale plads med storskærm, og lige om kort tid afsluttes renovering og fornyelse af hele haveanlægget. I de kommende år bliver kulturhuset også etableret ved Havneparken i det nuværende pakhus som Kalundborg Kommune købte for en del år siden til formålet.

Informationsmøde

Arbejdet med at designe rammerne for det nye kulturhus er nu så langt fremme, at opgaven snart skal udbydes til en rådgiver, og derfor afholder Kalundborg Kommune et informationsmøde om status på kulturhuset.

Det foregår i Kino Den Blå Engel, Vænget 4 4400 Kalundborg.

Valget er faldet på biografen, da den har de bedste forudsætninger på både lyd- og billedsiden. Tidspunktet på informationsmødet er lagt, så biografen også kan afvikle dens almindelige aktiviter på dagen.

Da der er 250 pladser, vil vi bede interesserede borgere om at booke via dette link.

Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

 

Kommentarer