Erhverv

Karsten Lauritzen bliver ny direktør i DI Transport

Karsten Lauritzen er tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe. Han har første arbejdsdag i Dansk Industri 1. februar.

En af Folketingets absolutte sværvægtere bliver branchedirektør i Danmarks største erhvervsorganisation. Den 1. februar begynder tidligere skatteminister og nuværende gruppeformand for Venstres folketingsgruppe Karsten Lauritzen som direktør for DI Transport. Han afløser Michael Svane, som gik på pension ved årets udgang.

– Jeg er rigtig glad for, at Karsten Lauritzen har sagt ja til jobbet som direktør for en af DI’s store og vigtige brancher. Hans faglige og menneskelige egenskaber og hans store politiske erfaring gør ham mere end kvalificeret til at løse opgaven. Med ansættelsen af Karsten Lauritzen supplerer vi holdet af stærke branchedirektører med endnu en fremtrædende profil, som skal bidrage til at gøre Dansk Industri endnu stærkere, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

– I de kommende år bliver den helt store udfordring at gennemføre transportsektorens omstilling fra fossile til grønne brændsler samtidig med, at vi bevarer virksomhedernes konkurrenceevne. Karsten Lauritzen bliver desuden erhvervslivets stemme, når det gælder udviklingen af fremtidens mobilitet og infrastruktur, som er af afgørende betydning for vores samfund. Det kræver alt sammen et tæt samarbejde med regeringen og Folketinget, siger Lars Sandahl Sørensen.

Karsten Lauritzen skal som branchedirektør varetage transportsektorens interesser bredt set. Det gælder alt fra godstransporten og luftfarten til den kollektive transport og cyklismen.

En af opgaverne, som står først for, bliver at hjælpe den kollektive transport tilbage til styrkepositionen fra før coronakrisen. Han skal følge op på statsministerens udmelding om klimaneutrale indenrigsfly i 2030 – gerne finansieret gennem Luftfartens Klimafond. Og så ligger der en stor opgave i at få både passager- og godstransporten gennem en grøn omstilling.

– Jeg glæder mig meget over, at vi har kunnet tiltrække en så stor kapacitet til direktørposten i DI Transport. Karsten Lauritzen er den helt rigtige til at løfte den store opgave med en intelligent grøn omstilling af den kollektive transport, godstransporten og luftfarten. Jeg og bestyrelsen i DI Transport ser frem til godt og spændende samarbejde med Karsten Lauritzen, siger Jess Abildskou, formand for DI Transport.

Karsten Lauritzen træder ud af Folketinget den 31. januar. Han glæder sig til arbejdet i DI Transport.

– Det er et privilegium at få lov at arbejde for virksomhederne i Danmarks største erhvervsorganisation. Jeg får mulighed for at arbejde med nogle af de helt store udfordringer, vi står overfor i Danmark: Den grønne omstilling og sammenhængen mellem by og land. Jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang, siger Karsten Lauritzen.

Dansk Industri udnævner samtidig nuværende seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack til transportpolitisk chef. Han vil referere til Karsten Lauritzen.

Kommentarer