Livsstil og forbrug

Danske dåser tager toget til genanvendelse

Det er godt at pante, og det er nu blevet mere klimavenligt, efter dåserne er begyndt at tage toget til genanvendelse. Det udleder 75% mindre CO2, når dåserne tager turen med tog i stedet for med lastbil fra Dansk Retursystems fabrik i Høje Taastrup til genanvendelsesfabrikken i Tyskland.

Det er godt at pante, og det er nu blevet mere klimavenligt, efter dåserne er begyndt at tage toget til genanvendelse. Det udleder 75% mindre CO2, når dåserne tager turen med tog i stedet for med lastbil fra Dansk Retursystems fabrik i Høje Taastrup til genanvendelsesfabrikken i Tyskland.

Genanvendelsen af dåser med pant er med et sporskifte blevet endnu mere klimaoptimal. I forvejen sparer det både CO2 og nye råstoffer, når dåserne genanvendes til nye, men nu har Dansk Retursystem gjort klimaaftrykket endnu bedre.

Den største del af dåserne tager nemlig toget, når de skal til genanvendelse i Tyskland. Dansk Retursystems fabrik ligger tæt på DB Cargos terminal i Høje Taastrup, og herfra kan dåserne tage toget hele vejen ind på Novelis fabrik i Tyskland, hvor de smeltes om til nye dåser. Efter en testperiode er den faste forbindelse nu etableret, og næste skridt er at skrue op for kadencen, så alle dåserne fra Østdanmark tager toget sydpå inden udgangen af 2022. Det udleder nemlig 75% mindre CO2, end hvis turen er foregået i lastbil, så transport på togskinner bidrager positivt til CO2-regnskabet.

CO2-driftsneutral i 2030

Dansk Retursystem har et mål om at halvere virksomhedens CO2-fodaftryk i 2025, og det er i den sammenhæng, at arbejdet med togtransport er opstået. Målet er at være CO2-driftsneutral i 2030.

”Den gode historie om aluminium er nu blevet endnu bedre. Vi har i forvejen optimeret processen, så indtægterne fra salget af aluminiums dåser driver håndteringen i pantsystemet. Dermed har vi nu både 100% cirkulær økonomi på dåser og taget et vigtigt skridt henimod at nå vores ambitiøse CO2-mål”, siger vicedirektør og direktør for Cirkulær Økonomi, Heidi Schütt Larsen.

3 mio. dåser pantes om dagen

Hver dag bliver der pantet omkring 3 millioner dåser i Danmark, og godt halvdelen af dem pantes øst for Storebælt og kommer via fabrikken i Høje Taastrup til omsmeltning i Tyskland. Sidste år sparede pantsystemet samlet set for udledning af 210.000 tons CO2 i forbindelse med genanvendelsen, og det resultat bliver fremover opnået endnu mere klimavenligt, når togtransporten er fuldt udrullet.

Kommentarer