Erhverv

225 mio. kr. skal styrke Danmarks nye erhvervseventyr med Power-to-X og brint

Dansk erhvervsliv står på kanten af et erhvervseventyr med Power-to-X og brint. Nu hjælper Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 14 spændende projekter på vej med sammenlagt 225 mio. kr. Foto: Jesper Voldgaard

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter udviklingen af fremtidens grønne, innovative teknologier med 225 mio. kr. Midlerne går til 14 projekter, der alle bidrager til udviklingen af Power-to-X- og brintområdet i Danmark.

Verden over investeres der store summer i udviklingen af Power-to-X (PtX)- og brintteknologien, der anses for en af fremtidens innovative, grønne nøgleteknologier. 

I Danmark har regeringen og otte af Folketingets partier i marts 2022 sat yderligere gang i udviklingen med en PtX-strategi. Og nu bidrager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med op til i alt 225 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til 14 konkrete projekter, der målrettet arbejder med at udvikle PtX- og brintområdet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Hvis Danmark skal vinde det grønne kapløb, så skal vores virksomheder også være på forkant med de grønne væksteventyr. Og en af de lysende stjerner er PtX og brint, som har store potentialer. Det bekræfter de mange projekter også, hvor danske virksomheder, store som små, allerede har taget den grønne førertrøje på. Jeg kan ikke vente med at følge med, når projekterne både skal gøre vores verden grønnere, rigere og skabe flere danske arbejdspladser.”  

Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er imponeret over niveauet i de 14 nye projekter:

”Projekterne har høj kvalitet, og det er perspektivrigt, at så mange virksomheder er gået sammen om at udvikle de nye, grønne teknologier. Deres interesse viser, at PtX- og brintområdet for alvor er blevet et indsatsområde for danske virksomheder.”

Hele værdikæden for PtX får et løft

Frem til 22. april 2022 har virksomheder kunnet søge om støtte til projekter. Det har mange virksomheder benyttet sig af – og flere af dem i partnerskaber og konsortier, der også omfatter videninstitutioner.

Hele værdikæden inden for PtX og brint er repræsenteret blandt de støttede projekter: Forprojekter (feasibility studies), forsknings- og innovationsaktiviteter, test- og demonstrationsanlæg, komponenter til anlæg (fx elektrolysefaciliteter), lagringsteknologi og nyttiggørelse af biprodukter fra anlæg.

Et af de projekter, der videreudvikler teknologi, er Topsoes elektrolyseprojekt Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions, som bestyrelsen støtter med op til 88,8 mio. kr. Midlerne går til at videreudvikle Topsoes elektrolyseteknologi, der har en meget højere effektivitet end konventionelle anlæg. 

Der er kolossale muligheder i PtX-teknologien, siger Roeland Baan, CEO i Topsoe: 

“PtX-teknologi kommer til at spille en helt central rolle i energi-transitionen. Lige nu ser vi stærkt momentum i udviklingen af grønne løsninger i hele Europa, men vi skal sætte mere fart på PtX-løsninger i kommerciel størrelse for helt at kunne fjerne drivhusgasser fra den tunge industri, raffinaderier og transportsektoren, som i dag står for 25-30 procent af den globale CO2-udledning. Hos Topsoe går vi forrest inden for Power-to-X med vores SOEC-teknologi, som er 30 procent mere effektiv og endda billigere end øvrige teknologier.”

Også mindre virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner, får støtte til PtX- og brintprojekter fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. SMV’en Advanced Surface Plating i Højbjerg får 5,8 mio. kr. til at videreudvikle sin effektive og skalerbare produktion af elektroder til alkalisk elektrolyse. Virksomheden driver projektet i samarbejde med Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet, og det giver mulighed for at opbygge et research- og udviklingscenter for elektrodeudvikling.

Lars Pleth Nielsen, CEO i Advanced Surface Plating, forklarer:

”Målet for os er at udvikle elektrode-teknologien, så fremtidens brintproduktion bliver mere effektiv og konkurrencedygtig. Det vil reducere prisen på grøn brint på længere sigt. Vi er godt på vej, og støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse betyder, at vi kommer hurtigere på markedet med den nye teknologi.” 

Kommentarer